редакція від 29.11.2021 
 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) 
                                                                                       

Про надання послуг

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Сервісу укласти договір про надання послуг, представлених на сайті zadizayneno.com та app.zadizayneno.com

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Клієнтів незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Клієнту перед іншим. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Погоджуюсь з Умовами використання» на сторінці Оформлення Передплати.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Сервісу, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Оператором Сервісу договір про надання послуг (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Сервіс – веб-сервіс, доступний в Інтернеті за основною адресою https://app.zadizayneno.com, що надає можливість отримати доступ до Послуг та функцій.

1.3. Вітрина – веб-сайт розміщений в Інтернеті за основною адресою https://zadizayneno.com.

1.4. Послуги та функції – це послуга, що надається у рамках Сервісу.

1.5. Задача – інформація, розміщена Клієнтом на Сервісі, про конкретну задачу, та виконується Виконавцем після взяття Задачі в роботу, в рамках цієї Оферти.

1.6. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка знаходиться з Оператором Сервісу в Договірних правовідносинах.

1.7. Клієнт – особа, яка користується Сервісом у власних інтересах, або ж від імені Замовника.

1.8. Виконавець – особа, яка виконує поставлену Клієнтом Задачу в рамках Сервісу та Тарифного Плану.

1.9. Договірні правовідносини – цивільно-правові відносини між Оператором Сервісу та Клієнтом, у межах яких Виконавець зобов'язується виконати визначені Договором зобов'язання (надати послуги, виконати роботи тощо), а Клієнт зобов'язується оплатити їх.

1.10. Тарифний План – пакет доступних Послуг та функцій, що надаються Сервісом.

1.11. Передплата – плата, що вноситься Клієнтом за надання Послуг та функцій Сервісу у визначений Тарифний План та Період Передплати.

1.12. Період Передплати – період одного місяця або інший період для Послуг та функцій, що надаються на основі передплати.

1.13. Тарифи – поточні Тарифи, доступні в Інтернеті за адресою https://zadizayneno.com/price, що містять перелік доступних Послуг та функцій, пропонованих Сервісом, та їх ціни.

1.14. Оператор Сервісу – Борисов Максим Олександрович (ідентифікаційний код 3361107478), фізична особа-підприємець, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України

2. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Оператор Сервісу зобов'язується надати послуги згідно ДК 021:2015 79930000-2 Професійні дизайнерські послуги (послуги з розробки дизайн-макетів поліграфічної продукції, презентаційних матеріалів, їх візуалізації, консультативні послуги щодо їх використання та послуги додрукарської підготовки макетів), а саме:

2.1.1. Послуги з розробки дизайн-макетів поліграфічної, рекламної та фірмової продукції у рамках існуючого, або нового стилю.

2.1.2. Послуги з розробки та візуалізації необхідних промо-матеріалів та презентаційних матеріалів.

2.1.3. Консультативні послуги з доречності використання промо-матеріалів, якості проведення заходів.

2.1.4. Послуги додрукарської підготовки макетів. 

2.2. Клієнт приймає та сплачує Послуги та функції в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

2.3. При наданні Послуг та функцій Оператор Сервісу керується цим Договором та чинним законодавством України.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Клієнтом умов Договору вважається дата заповнення Клієнтом форми оформлення Підписки, розташованої на Вітрині, за умови отримання Клієнтом від Сервісу підтвердження оформлення в електронному вигляді, або у вигляді телефонного дзвінка. У разі необхідності, за бажанням Клієнта, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Передплати

3.1. Клієнт самостійно оформлює Передплату на Вітрині через форму "+ Оформити Передплату", або зробивши замовлення за номерами телефонів вказаних в розділі "Контакти" на Вітрині.

3.2. Сервіс має право відмовити в оформленні Передплати у випадку, якщо відомості, вказані Клієнтом, є неповними або викликають сумніви щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні Передплати, Клієнт зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Сервісу для надання Послуг та функцій:

3.1.1. Прізвище та ім'я Клієнта.

3.1.2. Повну юридичну назву Замовника, якщо Клієнт користуватиметься Сервісом від імені Замовника.

3.4. Найменування Тарифного Плану та Період Передплати.

3.5. Якщо будь-якій зі Сторін Договору неохідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Клієнтом, Сервіс не несе відповідальності за надання якісної Послуги. 

3.6. При оформленні Передплати через оператора Сервісу (п. 3.1. Цієї Оферти) Клієнт зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію зазначену в п. 3.3 - 3.4. цієї Оферти.

3.7. Клієнт несе відповідальність за достовірність наданох інформації при Оформленні Передплати.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції, шляхом Оформлення Передплати, Клієнт підтверджує наступне:

3.8.1. Він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції в своїх інтересах, або ж інтересах Замовника, за своїм рішенням і на свій розсуд.

3.8.2. Його дії дійсно спрямовані на отримання Послуг та функцій Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, використовувати сервіс нецільовим способом, дескридитувати Сервіс або інших Клієнтів.

3.8.3. Всі матеріали надані Виконавцю для подальшої роботи в рамках Задачі, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб. Виконавець та Оператор Сервісу не несе відповідальності за надані Клієнтом матеріали, їх якість, зміст та відповідальність перед третіми особами.

3.8.4. При проведенні платежів на користь Сервісу Клієнт має законні права на здійснення цих платежів.

3.8.5. Платежі від Сервісу Клієнту не здійснюються.

3.8.6. Дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Клієнт підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Оператору Сервісу з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Клієнт також погоджується з тим, що Оператор Сервісу має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта з метою виконання замовлення Клієнта. Обсяг прав Клієнта, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. Тарифні Плани та Період Підписки

4.1. Тарифний План та Період Передплати обирається Клієнтом самостійно згідно п.3.1.та 3.6. цієї Оферти.

4.2. Клієнт може в будь-який час змінити Тарифний План або ж Період Передплати попреденьо проінформувавши про свої наміри Сервіс.

4.3. Ціни на Послугу та Тарифні Плани визначаються Оператором Сервісу самостійно та вказані на сторінці "Тарифи" та розділі "Тарифні плани". Ціни на Послуги, функції та Тарифні Плани вказані на Вітрині в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.4. Ціни на Послуги, функції та Тарифні Плани можуть змінюватися Оператором Сервісу в односторонньому порядку залежно від кон'юктури ринку. При цьому ціна окремої Послуги, функції  або Тарифного Плану оформленого до моменту зміни ціни, або ж яка уже була оплачена в повному обсязі, не може бути змінена Оператором Сервісу в односторонньому порядку.

4.5. При обранні Тарифного Плану та Періоду Передплати Клієнт зобов'язується сплатити відповідну обраному Тарифу та Періоду Передплати суму. Сума може бути зменшена на суму знижки обумовленої за рахунок тривалості сплаченого Періоду Передплати, та на суму, яка обумовлена рекламними кампаніями Сервісу або суб'єктами, що співпрацюють з ним.

4.6. Знижка, надана Клієнту через тривалість Періоду Передплати, може поєднуватися лише з однією знижкою, наданою Клієнту у зв'язку з випадковими рекламними акціями, що проводяться Сервісом або суб'єктами, що співпрацюють з ним.

4.7. Клієнт, бажаючи отримати доступ до Послуг та функції, які не передбачені Тарифним Планом, придбаним або використаним Клієнтом, зобов’язаний змінити Тарифний План на вищий відповідно до Тарифів.

4.8. За 14 (чотирнадцять) днів до закінчення Періоду Передплати Сервіс надсилає Клієнту інформацію про можливість збереження повноцінної функціональності акаунта, що використовується. Це повідомлення (із прикріпленим рахунком-проформою) являє собою пропозицію, представлену Клієнту Оператором Сервісу щодо можливості продовження використання існуючого Тарифного Плану або Періоду Передплати.

4.9. У рамках плану "Індивідуальний", Клієнт може обрати та придбати окремі Послуги у Оператора Сервісу та\або замовити персоналізовані функції та Послуги для доповнення наданого Тарифним Планом. Оператор Сервісу залишає за собою право відхилити запропоновані рішення. Крім того, Оператор Сервісу залишає за собою право надавати всім Клієнтам Сервісу доступ до додаткових функцій та Послуг.

4.10. Додаткові Послуги, які були надані Клієнту після використаних можливостей Тарифного Плану, сплачуються Клієнтом на основі окремо виставленого Рахунку або ж Акту виконаних робіт.

5. Задачі 

5.1. Клієнт самостійно публікує Задачу на Сервісі.

5.2. Щойно опублікована задача набуває статус "Заплановано" та перебуває в данному статусі до тих пір поки Виконавець не візьме її в роботу та\або вже, паралельно, є Активні Задачі.

5.3. Відповідно до Тарифного Плану у Клієнта може бути одночасно від 1 (однієї) до 3 (трьох) Активних Задач.

5.4. Задача вважається Активною та має статус "В роботі" до того часу, поки Клієнт вносить в неї правки, зміни та\або доповнення.

5.5. Задача вважається закритою та змінює статус на "Виконана", з того моменту, коли Клієнт повністю буде задоволений результатом, та\або будуть відсутні правки, зміни, доповнення.

5.6. Після переходу в статус "Викона", задача може бути повернута до статусу "В роботі" протягом 3 (трьох) днів, для внесення незначних правок, або ж доповнень, які не потребують змін в структурі макету.

5.7. Задача, яка була в статусі "Виконана" більше аніж 3 (три) дні і потребує додаткових правок, змін та\або доповнень, вважається, як нова активна задача, та виконується на загальних умовах Сервісу.